Silcare Rekrutacja
Oferty pracy

Oferty pracy

Manager ds. HR

  Silcare Spółka z o. o. Sp. k. to polska firma specjalizująca się w produktach kosmetycznych z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Dysponujemy najnowszą technologią produkcji oraz zespołem doświadczonych pracowników. Obecnie poszukujemy na stanowisko Managera ds. HR.

  Do głównych obowiązków Managera ds. HR należeć będzie:

 • Tworzenie i realizacja polityki personalnej
 • Kreowanie i wdrażanie polityki wynagrodzeniowej zgodnie z odpowiednimi przepisami i umowami – dotyczącymi płac i regulacjami funduszy socjalnych oraz budowanie i optymalizowanie systemów premiowania i świadczeń dodatkowych
 • Nadzór merytoryczny nad obsługą płacową pracowników, zapewnieniem terminowego rozwiązywania problemów i zapytań pracowników
 • Nadzór nad prawidłowym stosowaniem w przedsiębiorstwie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Przygotowanie danych i dokumentów niezbędnych w naliczaniu list płac oraz nadzór nad obiegiem i przygotowaniem dokumentów finansowych
 • Zarządzanie zespołem pracowników
 • Implementacja nowoczesnych narzędzi HR min. ocen pracowniczych, szkoleń, systemu wynagrodzeń
 • Tworzenie raportów analizujących dane płacowe, umiejętności wyciągania wniosków ze stworzonych raportów oraz budowanie rekomendacji dla najlepszych rozwiązań
 • Planowanie i nadzorowanie procesów rekrutacji i szkoleń
 • Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy

  Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki -psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, socjologia, ekonomia lub nauki społeczne)
 • Praktyczna wiedza i doświadczenie z zakresu tworzenia polityki wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych
 • Doświadczenie w analizie raportów płacowych, wysoko rozwinięte umiejętności analizy danych
 • Znajomości języka angielskiego pozwalającą na swobodną komunikację
 • Biegła obsługa komputera (Programy kadrowe, MS Office)
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość nowoczesnych narzędzi HR
 • Umiejętność zarządzania budżetem

Ponadto osoba na tym stanowisku w wizji Silcare Spółka z o.o. Sp.k. powinna cechować się dużą komunikatywnością, dokładnością i sumiennością. Posiadać umiejętności negocjacyjne, strategicznego myślenia, zdolności organizacyjne oraz umiejętności kierowania kapitałem ludzkim.

  Warunki pracy:

 • Miejscem pracy jest siedziba Spółki Silcare
 • Czas pracy w systemie ośmiogodzinnym
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwości dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Jeśli zgoda ma dotyczyć również udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również w związku z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Masz jakieś pytania?
Chętnie na nie odpowiemy.

rekrutacja@silcare.com